Forskning – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Forskning

Forskning

Hovedemnerne for Skov & Landskabs forskning er skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign. Arbejdet udføres af en række forskergrupper på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Naturressourceøkonomi (IFRO). Resultaterne formidles bl.a. via Videntjenesten og danner grundlag for vores rådgivning og myndighedsbetjening.

Sektion for Skov, Natur og Biomasse (IGN)

 • Biogeokemi
 • Biomassevidenskab og teknologi
 • Skov, genetik og diversitet
 • Skovressourceopgørelser og bioenergi
 • Tropiske træer og landskaber
 • Træer og skov
 • Økologi og naturforvaltning

Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning (IGN)

 • GIScience/Geodesign
 • Landskabsarkitektur og -urbanisme
 • Landskabsteknologi
 • Natur, parker og friluftsliv 
 • Natur, sundhed og design
 • Rumlig forandring og planlægning

Sektion for Miljø og Naturressourcer (IFRO)

 • Skov- og naturressourceøkonomi
 • Miljøøkonomi
 • Miljøpolitik- og sociologi
 • Natur- og miljøplanlægning
 • Klimaforandringer og beslutningsadfærd

Sektion for Global Udvikling (IFRO)

 • Institutioner, politik og naturressourcer
 • Fattigdom og skovafhængighed

Tværgående forsknings- og udviklingsgrupper

Skov & Landskab har også en række tværgående forsknings- og udviklingsgrupper, der koordinerer væsentlige indsatsråder på tværs af Skov & Landskab. Der er i øjeblikket 3 tværgående grupper i Skov & Landskab: