Den tværgående gruppe for friluftsliv – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Forskning > Friluftsliv

Den tværgående gruppe for friluftsliv

Den tværgående gruppe for Friluftsliv koordinerer forskning, uddannelse og rådgivning i friluftsliv på tværs af Skov & Landskab. Målet er at udvikle området og skabe et godt grundlag for beslutninger inden for planlægning og forvaltning af friluftsliv.

Den danske forskning i friluftsliv begyndte for over 30 år siden, og Skov & Landskab har i hele perioden været en hovedaktør på området. I dag bruges byens friarealer, skovene og landskabet til mange forskellige rekreative aktiviteter året rundt. Derfor er der mere end nogensinde brug for et godt grundlag for at planlægge og forvalte friluftslivet. Det bidrager vi til gennem forskning, uddannelse af bl.a. friluftsvejledere og rådgivning af f.eks. kommuner, organisationer og styrelser.

Centrale emneområder er bl.a.:

  • Friluftslivets omfang og karakter
  • Forskellige gruppers brug af og syn på naturen
  • Transport- og bevægelsesmønstre
  • Kortlægning af oplevelsesværdier
  • Naturbaseret turisme
  • Grønne miljøers potentiale for sundhedsfremme
  • Udvikling af friluftsfaciliteter
  • Naturen som ramme for læring

Forskning, uddannelse og rådgivning i friluftsliv er placeret flere forskellige steder på Skov & Landskab, især i forskergruppen Natur, parker og friluftsliv, Natur, sundhed og design og Videncenter for Friluftsliv og Naturforvaltning på Skovskolen. Den tværgående gruppe skal sikre sammenhæng i arbejdet, både praktisk og strategisk. Læs mere om i Strategi for den tværgående faggruppe for friluftsliv.

Kontakt

Frank Søndergaard Jensen, seniorforsker, fsj@ign.ku.dk