Den tværgående gruppe for Pyntegrønt – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Forskning > Pyntegrønt

Den tværgående gruppe for Pyntegrønt

Den tværgående gruppe for Pyntegrønt arbejder for at fremme en økonomisk effektiv pyntegrøntproduktion på et bæredygtigt grundlag, hvor der tages hensyn til såvel økonomien som skovenes og landskabets flersidige brug.

De centrale områder er:

  • Træarter, provenienser og forædling
  • Kulturetablering og -pleje
  • Gødskning- og planteernæring
  • Skadevoldere, abiotiske og biotiske
  • Vækstmanipulation og vækstmodellering

Pyntegrøntforskningen er placeret i flere afdelinger for at sikre en stærk kobling mellem fagdisciplinerne. Den tværgående gruppe for Pyntegrønt skal sikre de faglige afdelingers tværfaglige samarbejde om forskning, rådgivning, undervisning og formidling. Gruppen initierer erfaringsudveksling og tværfaglige projekter.

Formidling til erhverv og studerende

Gruppen koordinerer og planlægger udsendelserne i Videntjenesten for Pyntegrønt, hvor der også tilbydes rådgivning til abonnenterne.

Dernæst koordineres Skov & Landskabs bidrag til temadage og messer, hvor vi er i direkte dialog med erhvervets udøvere.

Gruppen koordinerer også undervisningen på såvel Skov- og naturteknikeruddannelsen (EUD) som Skovarbejder (AMU-kursus) samt anden undervisning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.