Den tværgående gruppe for Skovovervågning – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Forskning > Skovovervågning

Den tværgående gruppe for Skovovervågning

Den tværgående gruppe for Skovovervågning leverer videngrundlaget for driftsmæssige såvel som natur- og miljøstrategiske beslutninger. Det samlede nationale skovovervågningsprogram giver en systematisk og repræsentativ opgørelse af ressourcer og udvikling i de danske skove.

Det centrale fokus er:

  • skovressourcer
  • vedproduktion
  • biodiversitet
  • friluftsliv
  • skovøkologiske processer.

Skov & Landskab koordinerer den arealbaserede overvågning i Danmark, herunder Skovstatistikken, habitatovervågningen, LUCAS og relationerne til anden kort- og registerinformation i Danmark. Herunder samarbejdes der bl.a. med Kort og Matrikelstyrelsen, Danmarks Statistik, Danmarks Miljøundersøgelser.

Vi leverer data til internationale og nationale databaser og rapporter.

Datagrundlag

Datagrundlaget for dette arbejde er landsdækkende data, særundersøgelser og langsigtede eksperimentelle feltforsøg (eksisterende og nedlagte). Opgaverne omfatter indsamling af skovdata samt den videre dataanalyse og kvalitetskontrol. Endvidere varetages ansvaret for en samlet levering af data til nationale såvel som internationale miljø- og skovstatistikker og for at udarbejde publikationer om skovenes tilstand og udvikling.

Fagdatacenter for Skov

Den tværgående gruppe for Skovovervågning varetager driften af Fagdatacenter Skov (FDC-Skov) og National Focal Center for ICP-Forests, samt beredskab vedr. skovstatistik.

Læs mere om Skovovervågningen og forskning i skovstatistik og -overvågning.