Myndighedsbetjening – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Myndighedsbetjening

Myndighedsbetjening

Skov & Landskab rådgiver ministerier, kommuner og andre offentlige myndigheder på grundlag af vores forskning. Det giver embedsmænd og politikere mulighed for at trække på vores særlige viden og på den måde få det bedst mulige grundlag for politiske beslutninger.

Den vigtigste aftager af myndighedsbetjening er Miljø- og Fødevareministeriet, som Københavns Universitet har indgået en Rammeaftale med for perioden 2017-2020. Rammeaftalen erstatter de tidligere resultatkontrakter som led i et generelt serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening igangsat i efteråret 2015. Baggrunden for eftersynet udspringer dels i dannelsen af et nyt Miljø- og Fødevareministerium, og dels et ønske om at få ensrettet aftalerne på tværs af de forskellige universiteter. Der er lavet en rammeaftale for hvert universitet, der fastlægger de overordnede rammer mellem universitet og ministeriet. Herunder har KU fået to nye ydelsesaftaler for hhv. fagområderne skov og landskab (ved IGN) og for Ressource- og samfundsøkonomi (ved IFRO). Der henvises til de to institutters respektive hjemmesider for yderligere information omkring de nye aftaler, se link nedenfor.

Myndighedsbetjening IGN link

Myndighedsbetjening IFRO link

Tidligere Resultatkontrakt 2016-2019

Bilag 1: Medvirkende fora i kontraktopfølgningen

Bilag 2: Overordnede indsatsområder og udviklingsmål for 2016-2019
 
Bilag 3.1: Indsatsområder og arbejdsprogram 2016 (4. kvt. 2015)
Bilag 3.2: Indsatsområder og arbejdsprogram 2017 (4. kvt. 2016)
Bilag 3.3: Indsatsområder og arbejdsprogram 2018 (4. kvt. 2017)
Bilag 3.4: Indsatsområder og arbejdsprogram 2019 (4. kvt. 2018)

Dertil kommer Kontrakt om Skovovervågning

Læs mere om udmøntningen af resultatkontrakterne på IGN’s hjemmeside og IFRO’s hjemmeside.

Tidligere resultatkontrakter