Møder med Miljø- og Fødevareministeriet – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Myndighedsbetjening > Møder med Miljø- og Fø...

Møder med Miljø- og Fødevareministeriet

Skov & Landskab holder årligt møder mellem centrets faglige nøglepersoner og Miljø- og Fødevareministeriets styrelser, hvor kontraktbilagene til resultatkontrakten udarbejdes/ajourføres i oversensstemmelse med de indsatsområder, som kontraktparterne har aftalt.

Planlægningsmøder vedr. kontraktbilag 2014

Referat af møde med Miljøstyrelsen d. 13. november 2013
Referat af møde med Naturstyrelsen d. 22. november 2013
Referat af møde med Geodatastyrelsen d. 1. april 2014

Planlægningsmøder vedr. kontraktbilag 2015

Referat af møde med Miljøstyrelsen d. 17. november 2014
Referat af møde med Naturstyrelsen d. 18. november 2014
Referat af møde med Geodatastyrelsen d. 6. januar 2015

Planlægningsmøder vedr. kontraktbilag 2016

Referat af møde med Naturstyrelsen d. 17. november 2015
Referat af møde med Miljøstyrelsen d. 18. november 2015
Referat af møde med Geodatastyrelsen d. 7. december 2015