Skovstatistikken giver solidt grundlag for bæredygtig forvaltning – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Nyheder > SL-NYHEDER > Skovstatistikken

23. maj 2016

Skovstatistikken giver solidt grundlag for bæredygtig forvaltning

SKOVE

Danmarks Skovstatistik giver et solidt grundlag for at holde øje med skovenes tilstand og udvikling. De seneste resultater viser bl.a., at skovene lagrer 40 mio. ton kulstof, hvilket er med til at reducere atmosfærens indhold af CO2. Statistikken udarbejdes af Skov & Landskab på Københavns Universitet for Miljø- og Fødevareministeriet.

Danmarks Skovstatistik gør det muligt at holde øje med skovenes tilstand og udvikling. Statistikken udarbejdes af Skov & Landskab for Miljø- og Fødevareministeriet.

Skovene forsyner samfundet med en bred vifte af goder fra træprodukter og energi til biodiversitet, rekreation og kulstofbinding. Bæredygtig forvaltning sikrer disse goder og udgør en del af løsningen på en række globale problemer inkl. klimaforandringer og tab af biodiversitet. Et solidt datagrundlag gør det muligt at holde øje med skovenes tilstand og udvikling. Derfor udarbejder Skov & Landskab hvert år Danmarks Skovstatistik for Miljø- og Fødevareministeriet. Statistikken indeholder nøgletal for seks europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning:

  • Størrelse (areal og vedmasse)
  • Sundhed
  • Produktive funktioner (tilvækst og hugst)
  • Biodiversitet
  • Beskyttende funktioner
  • Bidrag til samfundsøkonomien

Tallene bygger bl.a. på målinger af prøveflader. Danmark er delt op i et net på 2 x 2 km, der hver indeholder fire cirkulære prøveflader med en radius på 15 m. I 2010-2014 blev der udpeget i alt 9.532 prøveflader med skov, hvor der blev foretaget 113.000 diametermålinger og 20.600 højdemålinger på 54 forskellige træarter. Desuden registreres en række andre forhold som jordbund, dræning, flora, skovsundhed, skovstruktur og dyrkningssystemer. Hver prøveflade er lokaliseret med stor geografisk præcision og kan derfor kobles sammen med anden geografisk registerinformation. Statistikkens design gør det muligt at lave årlige opdateringer af både statistiske nøgledata og beskrivelser af tilstand og udvikling.

Rapporten ’Skove og plantager 2014’ omfatter en samlet rapportering af Danmarks Skovstatistiks målinger med fokus på data fra 2010-2014. Resultaterne viser bl.a., at skovene udgør 14,4 pct. af Danmarks areal, mens andet træbevokset areal dækker ca. 1,0 pct. Skovene lagrer omtrent 40 mio. ton kulstof i stammer, grene og rødder. Træerne optager CO2 i forbindelsen med fotosyntesen og en del af det bindes som kulstof i biomassen. Siden 1990 er mængden øget med 5,9 mio. ton, hvilket svarer til at fjerne 22 mio. ton CO2 fra atmosfæren. Skovstatistikken viser også, at sundheden hos løvtræerne generelt er blevet bedre i det seneste årti, bortset fra ask, der mange steder er ramt af svampesygdomme asketoptørre.

Læs mere i Skove og plantager 2014. Næste udgave af Danmarks Skovstatistik udkommer i september med tal for 2015.