Arbejdsprogrammer for Skov & Landskab

Skov & Landskab udarbejder hvert år et arbejdsprogram, der mere detaljeret beskriver planerne for det faglige arbejde med forskning, uddannelse og rådgivning. Arbejdsprogrammet indeholder overordnede udviklingsmål og mål og milepæle for arbejdet i sektionerne.