Skov & Landskabs centerbestyrelse

Skov & Landskab har en bestyrelse, der rådgiver centerlederen.

Centerbestyrelsen består af repræsentanter for virksomheder, organisationer og myndigheder i den grønne sektor plus repræsentanter for medarbejdere og studerende. Dekanen for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har givet bestyrelsen ansvaret for Skov & Landskabs arbejdsprogram, budget, årsregnskab og beretning.

Den nuværende centerbestyrelse er udpeget for perioden 2016 til 2019, elev- og studenterrepræsentanterne dog kun for et år ad gangen.