Bestyrelsesmedlemmer – Københavns Universitet

Skov & Landskabs bestyrelsesmedlemmer

Medlemmerne af Skov & Landskab's centerbestyrelse er nævnt i oversigten herunder.

Medlemmerne er udnævnt for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Elev- og studenterrepræsentanter er udnævnt for 1 år ad gangen (nyvalg hvert år). 

Medlem Virksomhed Udpeget af
Leo Bjørnskov (Formand) SCIENCE's dekan i samråd med Miljø- og Fødevareministeriet
Helle Pilsgaard Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet
Adm.dir.
Carsten With Thygesen
-
Marie Louise Friderichsen Allingklosterskov -
Direktør Jan Ejlsted Friluftsrådet -
Teknisk chef Jens Bach Solrød Kommune -
Kontorchef Mikkel Friberg Naturstyrelsen Udpeget af Naturstyrelsen
Landskabsarkitekt
Torben Schønherr
Schønherr A/S -
Kontorchef Holger Bisgaard Erhvervstyrelsen -
Prodekan
Morten Pejrup
SCIENCE Observatør udpeget af SCIENCE
Professor
Frank Søndergaard Jensen
Skov & Landskab Det videnskabelige personale ved Skov & Landskab
Faglærer Bo Teglhus Andersen Skov & Landskab Det teknisk/administrative personale ved Skov & Landskab
Lektor Jens Emborg IFRO Observatør, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi
Studerende
Thomas Rasmussen
Skov & Landskab Studerende
Studerende
Cecilie B Levinsen
Skov & Landskab Studerende