Skov & Landskabs centerberetning – Københavns Universitet

Skov og Landskab > Om Skov & Landskab > Centerberetning

Skov & Landskabs centerberetning

Skov & Landskab udarbejder hvert år en beretning, der beskriver centrets faglige og økonomiske resultater. Den supplerer årsberetningerne for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Naturressourceøkonomi.