Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab

Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab rådgiver og følger Skov & Landskabs arbejde.

Udvalget er ikke i funktion pt.

Udvalget rådgiver om:

  • analyse og prioritering af de nuværende og fremtidige behov for forskning, udvikling, formidling og efteruddannelse
  • brugernes behov for nye tiltag
  • muligheder for at finansiere disse tiltag
  • fremtidsperspektiver for sektoren.

Dernæst medvirker udvalget til at Skov & Landskabs aktiviteter bliver kendt hos brugerne, offentlige myndigheder, bevilgende organer m.fl.

Læs mere: