Det Rådgivende Udvalg for Skov og naturressourcer

Det Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer rådgiver og følger Skov & Landskabs arbejde.

Opgaverne er, at:

  • rådgive i forbindelse med analysering og prioritering af de nuværende og fremtidige behov for forskning, udvikling, formidling og efteruddannelse inden for området, således som dette foregår i forbindelse med udarbejdelse af flerårige strategiplaner og årlige arbejdsprogrammer
  • rådgive om brugernes behov for nye tiltag inden for området samt at rådgive om muligheder for at finansiere disse tiltag
  • at medvirke til, at Skov & Landskab’s aktiviteter gøres kendt hos brugerne, offentlige myndigheder, bevilgende organer m.fl.
  • at diskutere fremtidsperspektiver for sektoren.

Læs mere om: