Skov & Landskabs arbejdsrapporter

I Skov & Landskabs arbejdsrapporter beskriver vi resultater fra udredningsopgaver, arbejdsnotater, delresultater o.l.

2012

Klimatilpasning i de danske kommuner: grundejernes holdninger og praksisser. / Lund DH, Ebbesen BV, Boon TE, Nellemann V. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 119 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 157/2012). Download pdf
Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker. /Skov S. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 28 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 156/2012). Download pdf
Landbrugsundersøgelse for Karby sogn, Morsø kommune. / Christensen, Andreas Aagaard; Kristensen, Lone Sønderkvist; Primdahl, Jørgen. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 29s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 155/2012). Download pdf
Landbrugsundersøgelse for området Flyndersø - Sønder Lem Vig, Skive kommune. /Christensen, Andreas Aagaard; Kristensen, Lone Sønderkvist; Primdahl, Jørgen. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 35s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 154/2012). Download pdf
Jagt på kronvildt på Sjælland i sæsonen 2010/2011: resultater af en spørgebrevsundersøgelse. / Kanstrup N, Asferg T, Madsen P, Buttenschøn RM, Stenkjær K, Andersen LT. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 29 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 153/2012). Download pdf
Nye erhverv og entreprenørskaber i landdistrikter i Assens Kommune. / Tanvig, Hanne Wittorff. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 49 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 152/2012). Download pdf
Træpiller og arbejdsmiljø. / Skov, Simon. Skov & Landskab, 2012. 16 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 151/2012).  Download pdf 
Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne. / Sehested K, Lund DH. Skov & Landskab, 2012. 33 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 148/2012). Download pdf
Klimatilpasning i de danske kommuner - det siger politikerne. / Lund, Dorthe Hedensted; Nellemann, Vibeke Wainø. Skov & Landskab, 2012. 49 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab ; 146/2012). Download pdf
Fire gode råd om virksomhedsoverdragelse: - en undersøgelse af medarbejderens perspektiv. / Lindholst AC. Rolighedsvej 23, Skov & Landskab, 2012, 25 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 145/2012). Download pdf
Anlægsrapport - F426/FP299 stilkeg (Quercus robur) vestpulje: Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Jensen V., Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 31 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 144/2012). Download pdf
Anlægsrapport - F375/FP288 stilkeg (Quercus robur) DK plus - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Jensen V., Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 21 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 128/2012). Download pdf
Indsamling af frø af Klitrose (Rosa pimpinellifolia L.) i efteråret 2003 - Fremavl af træer og buske til landskasformål 2001-2010. / Hansen LN. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 79 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 126/2012).
Anlægsrapport - F444/FP432 fuglekirsebær (Prunus avium) 2010 østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Jensen V. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 14 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 123/2012). Download pdf
Anlægsrapport - F443/FP431 fuglekirsebær (Prunus avium) 2010 østpulje: Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Jensen V. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 13 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 122/2012). Download pdf  
Anlægsrapport - F421/FP428 Rød Kornel (Cornus sanguinea) vestpulje: Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Jensen V, Hansen LN. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 9 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 72/2012). Download pdf

 

2011

Færdsel langs danske vandløb : En undersøgelse af slitagen af 16 vandløb. / Caspersen, Ole H. ; Jensen, Frank Søndergaard. Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 127 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 143/2011). Download pdf
Færdsel langs danske vandløb : En spørgeskemaundersøgelse blandt lodsejere. / Jensen, Frank Søndergaard ; Caspersen, Ole H.. Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 43 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 142/2011). Download pdf
Fremavl og forvaltning af danske træer og buske til landskabet: afrapportering for programmet 2001-2010. / Kjær ED.  Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 23 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 141/2011). Download pdf
Demonstrationsanlæg vedrørende konvertering til naturnære driftsformer i ung bøg. / Jørgensen BB, Sørensen IH, Kudahl T, Riis-Nielsen T. Frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 36 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 140/2011).  Download pdf
Forbehandling og recirkulering af flisaske. PSO 5317. / Skov, Simon ; Ingerslev, Morten. 139 udg. Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 107 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab 139/2011). Download pdf
Fremtiden og de rekreative områder i hovedstadsområdet. / Brøgger, Ditte Rasmussen ; Wieszczeczynska, Kasia ; Caspersen, Ole H. ; Karlsson Nyed, Sammy Jens Patrik ; Jørgensen, Gertrud. 2011. 67 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 138/2011). Download pdf
Udvikling af blå og grønne områder over tid samt analyse af tilgængeligheden. / Caspersen, Ole H. ; Fertner, Christian ; Skov-Petersen, Hans ; Karlsson Nyed, Sammy Jens Patrik. Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 49 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 137/2011). Download pdf
Betydningen af storbyens rekreative områder. / Hansen-Møller, Jette ; Konijnendijk, Cecil Cornelis ; Caspersen, Ole H.. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 52 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 136/2011).
Gadetræer og belægninger i Odense Kommune : Registrering, analyse og løsningsforslag på syv udvalgte gader. / Kristoffersen, Palle ; Tvedt, Tilde Sonja (Redaktør). Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 46 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 135/2011).
SUSY Grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark. / Stigsdotter, Anna Ulrika Karlsson ; Ekholm, Kim Ola Michael ; Schipperijn, Jasper Jan. Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 10 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 134/2011). Download pdf
Indsamling af frø af blågrøn rose ( Rosa dumalis (Bechst) Boulay) efterår 2004 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Hansen LN. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 37 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 131/2011).
Anlægsrapport - F396/FP422 fuglekirsebær (Prunus avium) vestpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Jensen V.  Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 10 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 106/2011). Download pdf
Færdsel langs danske vandløb : En undersøgelse af anvendelsen af fire vandløb. / Caspersen, Ole H. ; Jensen, Frank Søndergaard. Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 127 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 130/2011). Download pdf
Demonstrationsanlæg vedrørende konvertering til naturnære driftsformer i ung nåletræ. / Jørgensen BB, Riis-Nielsen T, Sørensen IH, Kudahl T, Theilby F. Frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 48 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 129/2011). Download pdf

 

2010

Kvindelige iværksættere i landdistrikter - ikke bare en bitte biks. / Tanvig, Hanne Wittorff. Frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet. 55 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 124/2010). Download pdf
Klimatilpasning i de danske kommuner : et overblik. / Hellesen, Thomas ; Lund, Dorthe Hedensted ; Nellemann, Vibeke Wainø ; Sehested, Karina. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 85 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 121/2010 REVIDERET). Download pdf
Baggrundsrapport til : Klimatilpasning i de danske kommuner - Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier. / Lund, Dorthe Hedensted. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 45 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 120/2010 REVIDERET). Download pdf
Naturlig tørring af brænde / Bergstedt, A. C. E., Sønderby, L. K. & Heding, N. 2010 Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet. 15 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 119/2010). Download pdf
Lokale prosesser i Heiplanen. Det gode live for Villrein og Mennesker i Seterdal - nå og i fremtiden. / Vasström, Mikaela Lise. Frederiksberg C : Skov & Landskab, Københavns Universitet. 70 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 118/2010). Download pdf
Læringsmiljø nærmiljø: Et tværvidenskabeligt forsknings- og udviklingsprojekt om uderum og udeundervisning i skolen. / Hare RA, Regnarsson I, Bruun K, Randrup TB, Bentsen P, Sundahl M et al.  117 udg. Frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2010. 36 s. (Arbejdsrapport Skov og Landskab; Nr. 117). Download pdf
Tabsberegninger ved driftsrestriktioner for skovnaturtyper med eg og ask i Natura 2000. / Jacobsen, Jette Bredahl ; Thorsen, Bo Jellesmark. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 27 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 116/2010). Download pdf
Tabsberegninger ved driftsrestriktioner for forskellige bøgeskovnaturtyper i Natura 2000. / Vedel, Suzanne Elizabeth ; Jacobsen, Jette Bredahl ; Thorsen, Bo Jellesmark.Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2010. 35 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 115/2010). Download pdf
Rehabiliterende friluftsprogram: udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. / Fisker, Hans Jørgen. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2010. 285 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 114/2010). Download pdf
Træbrændselsressourcer fra danske skove over ½ ha: opgørelse og prognose 2010. / Nord-Larsen T, Suadicani MK. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2010. 53 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 113/2010). Download pdf
Hvordan har de danske bykommuner håndtert den grønne forvaltning etter at fylkesnivået ble borte ved kommunereformen i 2007. / Lerum, Sissel. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 74 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 112/2010). Download pdf
Mere mellem himmel og jord. / Tanvig HW. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2010. 72 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 111/2010).  Download pdf
Indsamling af frø af hunderose (Rosa canina L.) i efteråret 2001 og 2002 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Hansen LN. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 43 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 110/2010).
Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2010 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 10 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 109/2010). Download pdf
Anlægsrapport - F393/FP401 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2010 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 12 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 108/2010). Download pdf
Anlægsrapport - F391/FP415 hassel (Corylus avellana) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. & Hoe, T. 2010 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 21 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 107/2010). Download pdf
Anlægsrapport - F396/FP422 fuglekirsebær (Prunus avium) vestpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Jensen V.  Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011. 10 s. (Arbejdsrapport Skov & Landskab; 106/2011). Download pdf
Erfaringer med vildsvineforvaltning i Sverige og Tyskland. / Madsen, Palle ; Gamborg, Christian ; Lund, Dorthe Hedensted ; Thorsen, Bo Jellesmark ; Raulund-Rasmussen, Karsten. København : Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet. 191 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 105/2010). Download pdf

 

2009

Anlægsrapport - F374/FP287 stilkeg (Quercus robur) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 14 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 100/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 10 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 99/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F428/FP425 spidsløn (Acer platanoides) østpuljen - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 29 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 98/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F438/FP413 skovabild (Malus sylvestris) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 1 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 97/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F373/FP286 vintereg (Quercus petraea) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 54 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 96/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F401/FP293 rødel (Alnus glutinosa) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2010 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 13 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 95/2010). Download pdf
Anlægsrapport - F400/FP292 rødel (Alnus glutinosa) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 11 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 94/2009). Download pdf
Indsamling af frø fra stilkeg (Quercus robur L.) i vest Danmark i 2007 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 44 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 93/2009).
Indsamling af frø fra dunbirk (Betula pubescens Ehrh) i 2003 i det vestlige Danmark - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S., Jacobsen, H. S. & Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 47 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 92/2009).
Anlægsrapport - F395/FP421 fuglekirsebær (Prunus avium) vestpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Lyngbæk, M. & Jensen, V. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 14 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 91/2009).Download pdf
Indsamling af vegetativt plantemateriale af fjeldribs (Ribes alpinum) på Møn i efteråret 1999 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, M. & Jensen, J. S. 2009 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 15 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 90/2009).
Den grønne by: udfordringer og muligheder / Rosenbak, M. & Jørgensen, G. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 70 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 89/2009).Download pdf
Den blå by: udfordringer og muligheder / Jensen, M. B. & Fryd, O. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 37 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 88/2009). Download pdf
Indsamling af frø fra ask (Fraixnus excelsior) på udsatte lokaliteter i det vestlige Danmark i 2000 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Westergaard, L. & Jensen, J. S. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 34 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 87/2009).
Indsamling af frø fra navr (Acer campestre) i det naturlige udbredelsesområde i 2002 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. & Jensen, M. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 58 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 86/2009).
Indsamling af frø fra spidsløn (Acer platanoides) i efteråret 2006 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 51 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 85/2009).
Indsamling af frø fra tørst (Frangula alnus) i efteråret 2005 i vest Danmark - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 44 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 83/2009).
Indsamling af frø fra koral hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S., Hansen, L. N. & Jensen, M. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 63 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 80/2009).
Indsamling af frø fra rødel (Alnus glutinosa L.) i efteråret 2001 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. & Jakobsen, H. S. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 37 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 79/2009).
Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 22 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 78/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F398/FP275 lind (Tilia cordata) vestpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 29 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 77/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F392/FP405 skovæble (Malus sylvestris) vestanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jacobsen, B. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 25 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 76/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jacobsen, B. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 29 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 75/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F384/FP291 landskabsask (Fraxinus excelsior) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Hoe, T. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 23 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 74/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F383/FP290 landskabsask (Fraxinus excelsior) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Hoe, T. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 20 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 73/2009). Download pdf
Indsamling af frø af benved (Euonymus europaeus) i efteråret 2002 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Hansen, L. N. & Kjær, E. D. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 39 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 70/2009).
Alternative indkomster til skovbruget på Vallø Stift / Lund, J. F., Carlsen, K. & Thorsen, B. J. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 28 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 69/2009). Download pdf
Alternative indkomster til skovbruget på Løndal Gods / Lund, J. F., Carlsen, K. & Thorsen, B. J. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 28 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 68/2009). Download pdf
Indsamling af frø fra fuglekirsebær (Prunus avium) i det vestlige Danmark i 2004 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 34 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 67/2009).
Anlægsrapport - F419/FP295 dunbirk (Betula pubescens) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 9 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 66/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F417/FP419 slåen (Punus spinosa) vestpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 11 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 65/2009). Download pdf
Evaluering af kommuneplanstrategier: notat 4: kommunikationsanalyse / Wandell, B. L. M. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 15 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 64/2009).
Evaluering af kommuneplanstrategier: notat 3: case-beskrivelser - tværgående analyse - konklusion / Sehested, K., Groth, N. B. & Caspersen, O. H. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 111 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 63/2009).
Evaluering af kommuneplanstrategier: notat 2: screening af planstrategier / Caspersen, O. H. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 10 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 62/2009).
Evaluering af kommuneplanstrategier: notat 1: litteraturstudie om strategisk planlægning / Sehested, K. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 25 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 61/2009).
Anlægsrapport - F414/FP412 benved (Euonymus europaeus) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Christensen, T. B. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 10 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 59/2009).Download pdf
Anlægsrapport - F403/FP408 Skovtjørn (Crataegus laevigata): Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Christensen, T. B. & Jensen, V. Hørsholm. Danmark, s. 1-7. 7 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 56/2009).
Indsamling af frø fra kvalkved (Viburnum opulus) i 2003 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 36 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 55/2009).
Anlægsrapport - F424/FP429 Tørst (Frangula alnus): Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, V. Hørsholm. Danmark, s. 1-7. 7 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 53/2009).  Download pdf
Anlægsrapport - F413/FP294 dunbirk (Betula pubescens) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010. / Christensen TB, Jensen V. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 2008, (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 52/2008). Download pdf
Anlægsrapport - F412/FP418 Fjeldribs (Ribes alpinum): Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Christensen, T. B. & Jensen, V. Hørsholm. Danmark, s. 1-6. 6 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 51/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F411/FP424 Kvalkved (Viburnum opulus): Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Christensen, T. B. & Jensen, V. Hørsholm. Danmark, s. 1-5. 5 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 50/2009). Download pdf
Anlægsrapport - F410/FP403 Dunet gedeblad (Lonicera xylosteum): Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Christensen, T. B. & Jensen, V. Hørsholm. Danmark, s. 1-6. 6 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 49/2009). Download pdf