Skov & Landskabs bøger og hæfter

I oversigten finder du populære hæfter med indhold, der henvender sig til pratikere og andre med interesse for Skov & Landskabs arbejdsområder. 

Se Books and Leaflets for engelske populære hæfter.

2013

Skove og plantager 2012. / Johannsen VK, Nord-Larsen T, Riis-Nielsen T, Suadicani K, Jørgensen BB. Frederiksberg, Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2013. 189 s. Download pdf

Skove og plantager 2011. / Nord-Larsen T, Johannsen VK, Riis-Nielsen T, Suadicani K, Jørgensen BB. Frecderiksberg, Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2013. 49 s. Download pdf

2012

Skove og plantager 2010. / Nord-Larsen T, Johannsen VK, Riis-Nielsen T, Jørgensen BB. Frederiksberg, Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2012. 47 s. Download pdf

2011

Betydningen af storbyregionens grønne områder. / Brøgger DR, Caspersen OH, Hansen-Møller J, Jørgensen G, Konijnendijk CC, Karlsson Nyed P et al, red.. Frederiksberg: Skov & Landskab, 2012. 29 s.

2010

Læringsmiljø nærmiljø. / Hare, Richard Andrew ; Bruun, Klaus ; Regnarsson, Inge ; Bentsen, Peter ; Sundahl, Majken Ingrid ; Randrup, Thomas Barfoed ; Stigsdotter, Anna Ulrika Karlsson ; Mygind, Erik. 1. udg. Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2010. s. 2-35. Download pdf
Skove & Plantager 2009. / Nord-Larsen, Thomas ; Bastrup-Birk, Annemarie ; Thomsen, Iben Margrete ; Jørgensen, Bruno Bilde ; Johannsen, Vivian Kvist.Frederiksberg : Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2010. 36 s. Download pdf

2009

Vildt & Landskab: Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. / Kanstrup, Niels ; Asferg, Tommy ; Flinterup, Mads ; Thorsen, Bo Jellesmark ; Jensen, Thomas Secher. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2009. 112 s. Download pdf
Skove og plantager 2008. / Nord-Larsen, Thomas ; Johannsen, Vivian Kvist ; Vesterdal, Lars ; Jørgensen, Bruno Bilde ; Bastrup-Birk, Annemarie. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2009. 22 s. Download pdf

2008

Bynær skovrejsning : en grøn fordel og en god forretning. / Bosselmann, Aske Skovmand ; Nielsen, Anders Busse. Hørsholm : Københavns Universitet, 2008. 28 s. Download pdf
Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri - Favrskov og Randers kommuner. Incl. 3 Delrapporter. / Vibeke Nellemann, Eva Birch Andersen, Martin Kyhn. København: Realdania, 2008. 28 s. Download pdf'er.
Produktudvikling i skovene - et idéhæfte. / Lund, Jens Friis ; Thorsen, Bo Jellesmark ; Kaae, Berit Charlotte ; Vedel, Suzanne Elizabeth ; Lyck, Lise ; Broch, Stine Wamberg. Københavns Universitet, 2008. 64 s. Download pdf
Tolkning af nåleanalyser : bliv klogere på de enkelte næringsstoffer. / Pedersen, Lars Bo ; Christensen, Claus Jerram ; Ingerslev, Morten. Hæfte. Indstik i: Nåledrys. 2008 ; Nr. 65, 2008.
Skove og plantager 2006. / Nord-Larsen, Thomas (Redaktør) ; Johannsen, Vivian Kvist (Redaktør) ; Jørgensen, Bruno Bilde (Redaktør) ; Bastrup-Birk, Annemarie (Redaktør). Københavns Universitet, 2008. 185 s. Download pdf

2007

Græsning og høslet i naturplejen. / Buttenschøn, Rita Merete. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet, Hørsholm, 2007. 250 s. ill.

2005

Kæmpe-Bjørneklo : forebyggelse og bekæmpelse. / Nielsen, Charlotte ; Ravn, Hans Peter ; Nentwig, Wolfgang ; Wade, Max. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2005. 44 s. (Hæfter). Download pdf
Natur og grønne områder forebygger stress. / Hansen, Karsten B. ; Nielsen, Thomas Sick ; Tvedt, Tilde Sonja (Redaktør). København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2005. 44 s. Download pdf
Ukrudtsbekæmpelse på veje / Kristoffersen, Palle ; Tvedt, Tilde Sonja. København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2005. 32 s. Download pdf

2004

NeighbourWoods - Med skoven som nabo. / Konijnendijk, Cecil Cornelis ; Schipperijn, Jasper Jan ; Petersen, Karen Sejr ; Tvedt, Tilde. Forskningscentret for Skov & Landskab, 2004. 36 s. (Hæfter). Download pdf
Giv børn en stemme i byplanlægningen: hvorfor, hvornår, hvordan?. / Carstensen, T. A. ; Hess, A. E. ; Jørgensen, G. ; Rasmussen, K.. København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2004. 27 s. Download pdf
HelPark : helt enkelt. / Randrup, T. B. ; Nielsen, J. B. ; Bertelsen, B. U. ; Jensen, J. C. B. ; Damgaard, C. ; Lindholst, C. ; Nuppenau, C. ; Østerbye, L. ; Sejr, K.. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2004. 21 s. Download pdf
Helhedsorienteret parkforvaltning : præsentation af servicekonceptet HelPark. / Randrup, T. B. ; Nielsen, J. B. ; Bertelsen, B. U. ; Jensen, J. C. B. ; Damgaard, C. ; Nuppenau, C. ; Østerbye, L. ; Sejr, K.. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2004. 142 s. Download pdf

2003

Slotsgrus / Kristoffersen, Palle. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2003. 4 s. (Hæfter). Download pdf

2002

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner. / Tvedt, Tilde ; Fischer, Jørgen ; Larsen, Søren Ugilt ; Kristoffersen, Palle. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2002. 28 s. (Hæfter). Download pdf
Ukrudtsbekæmpelse på belægninger. / Tvedt, Tilde ; Kristoffersen, Palle ; Hansen, Preben Klarskov ; Kristensen, Kristian. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2002. 24 s. (Hæfter). Download pdf

2001

Etablering af stabil skov efter stormfald (særtryk af Skoven). / Jørgensen, Bruno Bilde (Redaktør) ; Skovsgaard, Jens Peter (Redaktør). Dansk Skovforening, 2001. (Hæfter).
Planter & Vejsalt / Tvedt, Tilde ; Randrup, Thomas Barfoed ; Pedersen, Lars Bo ; Gludsted, Søren. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2001. 20 s. (Hæfter). Download pdf

2000

De nye skove : viden om skovrejsning. / Tvedt, Tilde Sonja ; Rasmussen, Jens Nytoft ; Kirkebæk, Mikael ; Huusoom, Henrik. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2000. 66 s. (Hæfter).
Ukrudtsbekæmpelse på kirkegårde / Tvedt, Tilde Sonja ; Kristoffersen, Palle ; Larsen, Kristian. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2000. 24 s. (Hæfter). Download pdf

1999

Friluftsliv i landskabet / Tvedt, Tilde ; Jensen, Frank Søndergaard. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 1999. 34 s. (Hæfter).

1998

De grønne områder og sundheden / Holm, Stine ; Tvedt, Tilde Sonja. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 1998. 20 s. (Hæfter). Download pdf

1997

Tyndingsfri drift af sitkagran (særtryk af Skoven). / Jørgensen, Bruno Bilde (Redaktør). Dansk Skovforening, 1997. (Hæfter).
Ægte grønt - 10 argumenter for en grøn by. / Nilsson, Kjell Svenne Bernhard ; Juul, Jens Ole. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 1997. 24 s. (Hæfter).