Forest & Landscape Research

This series reports results from larger projects and Ph.d.- studies conducted at Forest & Landscape.

The reports have been reviewed by experts external to Forest & Landscape.

2012

Restorative Green Outdoor Environment at Acute Care Hospitals: Case Studies in Denmark. / Abdul Shukor SFB. Frederiksberg: Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 138 s. (Forest & Landscape Research; 57/2012).
GIS-based Recreation Experience Mapping: Development, Validation and Implementation. / Stahl Olafsson, Anton. Frederiksberg : Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 226 s. (Forest & Landscape Research; 56/2012). 
Healing gardens at crisis shelters for women and children survivors of domestic violence. / Lygum, Victoria Linn. Frederiksberg : Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 81 s. (Forest & Landscape Research; 55/2012).
Urbanisation, urban growth and planning in the Copenhagen Metropolitan Region with reference studies from Europe and the USA. / Fertner, Christian. Frederiksberg : Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 151 s. (Forest & Landscape Research; 54/2012).
PlayLab Cph. Design and use of public play-grounds in urban green spaces. / Refshauge, Anne Dahl. Frederiksberg : Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 70 p. (Forest & Landscape Research; 53/2012).
Non-chemical weed control on hard surfaces: An investigation of long-term effects of thermal weed control methods. / Rask, Anne Merete. Frederiksberg : Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 156 s. (Forest & Landscape Research; 52/2012). 
Green space use and management in Malaysia. / Abdul Aziz, Nor Akmar Binti. Frederiksberg : Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 62 p. (Forest & Landscape Research; 51/2012).
Workplace greenery : use, preferences, and health benefits of green outdoor environments at workplaces. / Lottrup, Lene. Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 107 p. (Forest & Landscape Research 50/2012).
Stress, Nature & Therapy / Corazon, Sus Sola. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 31 p. (Forest & Landscape / Research; 49/2011).
Plant community responses to climate change. / Nielsen, Jane Kongstad. Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 53 p. (Forest & Landscape Research; 48/2012).
Root dynamics and below ground carbon input in a changing climate. / Arndal MF. Forest & Landscape, University of Copenhagen, 2012. 164 p. (Forest & Landscape Research; 47/2012).

2011

Methods for physical characterisation of solid biofuels - a basis for standardisation. / Jensen, Peter Daugbjerg. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 145 s. (Forest & Landscape / Research; 46/2011).

2010

Use of Urban Green Space / Schipperijn, J. J., Stigsdotter, A. U. K. & Randrup, T. B. Skov & Landskab, Københavns Universitet. 164 p. (Forest & Landscape / Research; 45/2010). 

2009

Unges friluftsliv i Danmark i det 21. århundrede: Unges friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt identitetsprojekt på friluftslivets felt. / Fisker HJ. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2009. 10 p. (Forest & Landscape / Research; 44/2009).
Marketizing municipal park management organisations in Denmark: a study of policymaking and organisational change in the period 1985-2005. / Nuppenau, C. 2008 Forest & Landscape, University of Copenhagen. 172 s. (Forest & Landscape / Research; 43/2009). 

2008

Enzymatic hydrolysis of lignocellulose: substrate interactions and high solids loadings. / Kristensen, J. B. 2009 Forest & Landscape, University of Copenhagen. (Forest & Landscape / Research; 42/2008).
Status and prospects for urban green structure planning in China: Weihai city as a case study. / Liu, L. 2008 Forest & Landscape, University of Copenhagen. 291 s. (Forest & Landcape / Research; 41/2008). 
Partnerskaber i parkforvaltningen: grøn drift på kontrakt. / Lindholst, A. C. 2008 Forest & Landscape, University of Copenhagen. 191 s. (Forest & Landscape / Research; 40/2008).
Transpiration and water budgets of European beech (Fagus sylvatica L.) dominated stands in relation to canopy structure. / Dalsgaard, M. L. 2008 Forest & Landscape, University of Copenhagen. 240 s. (Forest & Landscape / Research; 39/2008).

2007

Skovopfattelse blandt danskere og i skovlovgivningen. / Oustrup, L. 2007 København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 304 s. (Forest & Landscape / Research; 38/2007).

2006

Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2004: udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2004. / Primdahl, J., Busck, A. G. & Lindemann, C. 2006 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 98 s. (Forest & Landscape / Research; 37/2006).
Understanding and communicating forest stand structures: lifting barriers for nature-based forest management. / Nielsen, A. B. 2006 Hørsholm : Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, The Royal Veterinary and Agricultural University. 137 s. (Forest & Landscape / Research; 36/2006).

2005

Nørholm Hede : en langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning. / Riis-Nielsen, Torben ; Schmidt, Inger Kappel ; Frandsen, Bjarke ; Binding, Trine.Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2005. 202 s. (Forest and Landscape Research; 35/2005).

2004

A study of factors affecting germination, establishment and competition of the turfgrass species red fescue (Festuca rubra L. spp. litoralis Vasey), perennial ryegrass (Lolium perenne L.), and Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) / Larsen, S. U. 2004 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 141 s. (Research / Forest & Landscape; 34/2004).

2003

Næringstofkredsløbet i skove: - Ionbalanceprojektet. / Hansen, K. I. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 300 s. (Forest & Landscape / Research; 33/2003).

2002

Implementation of landscape ecological methods to GIS-based procedures for land use analysis and decision support in rural areas. / Caspersen, O. H. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 82 s. (Forest & Landscape / Research; 32/2002).
Landskab, forandring og forvaltning: - fem landskabsstudier fra Bjerringbro og Hvorslev. / Caspersen, O. H. & Fritzbøger, B. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet. 202 s. (Forest & Landscape / Research; 31/2002).

2001

Recirkulering af organisk affald ved kompostering i lokale og større kredsløb. / Reeh, U. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet. (Forest & Landscape / Research; 29/2001).
Vedvarende græsarealer : landbruget og reguleringen. / Andersen, E.. Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2001. 252 s. (Forest & Landscape / Research)

2000

Offentlige områdeudpegninger i jordbrugslandskabet. / Anker, Helle Tegner ; Hjort Caspersen, O. ; Hasler, B. ; Primdahl, Jørgen. Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2000. 67 s. (Forest & Landscape / Research; 27/2000).
Anvendelse og betydning af byens parker og grønne områder. / Holm, S. 2000 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 28/2000).

1999

Forest recreation in Denmark from the 1970s to the 1990s. / Jensen, F. S. 1999 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 26/1999).

1998

Friluftsliv i det åbne land 1994/95. / Jensen, F. S. 1998 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 25/1998).
Natural forest management among indigenous people in Latin America. / Gram, S. 1998 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 24/1998).
Fire artikler om nåletræer. / Juel Christensen, E.. København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 1998. 123 s. (Forskningsserien / Forskningscentret for Skov & Landskab; 22/1998).
Vitalization of mature Norway spruce stands by fertilization and liming. / Ingerslev, Morten.Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 1998. 126 s. (Forest & Landscape / Research; 23/1998).
Juvenile wood in Norway and Sitka spruce : anatomy, density, drying properties, visual grading and strength properties. / Danborg, F..København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 1996. 40 s. (Forskningsserien / Forskningscentret for Skov & Landskab; 18/1998).

1997

Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century. / Petersen, F. R. 1997 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 21/1997).
Friluftsliv i skovene 1976/77 - 1993/94. / Jensen, F. S. & Koch, N. E. 1997 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 20/1997).
Landscape history of the deciduous forest Suserup Skov, Denmark, before 1925. / Fritzbøger, B. 1997 I : (Forest & Landscape / Research. Vol. 1, No. 4, s. 291-309.)
Tyndingsfri drift af sitakagran : en analyse af bevoksningsstruktur og vedmasseproduktion i utyndede bevoksninger af sitkagran (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) i Danmark. / Skovsgaard, Jens Peter. Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 1997. 525 s. (Forskningsserien / Skov & Landskab; 19/1997).

1996

Bøgeforyngelser i Østjylland. / Skovsgaard, J. P. & Morsing, M. 1996 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 13/1996).
Virkning af slamgødskning på det omgivende miljø og biomassekvantitet og -kvalitet i energiskove af pil. / Nielsen, K. H. 1996 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 16/1996).
Træers forhold til salinitet : en behandling af træers reaktion på salt- og ionstress med vægt på arter fra den tempererede klimazone. / Dragsted, J.. København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 1996. 357 s. (Forskningsserien / Skov & Landskab; 17/1996).
Plantevækst i forbindelse med byggeri : planlægningens og projekteringens indflydelse på vedplanters vækstvilkår i utilsigtet komprimerede jorder. / Randrup, T. B.. København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 1996. 293 s. (Forskningsserien / Skov & Landskab; 15/1996).

1995

Genetics and Silviculture of Beech: Proceedings from the 5th Beech Symposium of the IUFRO Project Group, P1.10-00, 19-24 September 1994, Mogenstrup, Denmark. / Madsen, S. F. 1995 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 11/1995).
Naturbeskyttelse og det almindelige agerland. / Brandt, J. & Primdahl, J. 1995 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 12/1995).

1994

Density Variations and Demarcation of the Juvenile Wood in Norway Spruce. / Danborg, F. 1994 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 10/1994).
Genetisk variation i sitkagran i højdevækst, stammeform og frosthærdighed: vurderet ud fra danske proveniens-, afkoms- og klonforsøg. / Nielsen, U. B. 1994 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 9/1994).
Landskabsøkologiske problemer i kystzonen. / Andersen, E. 1994 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 7/1994).
Marginaljorder og landskabet - marginaliseringsdebatten 10 år efter. / Brandt, J. & Primdahl, J. 1994 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 6/1994).
The use of Sludge in Forestry and Agriculture: A comparison of the Legislation in Different Countries. / Morsing, M. 1994 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 5/1994).
Throughfall and Canopy Interactions in Spruce Forest. / Hansen, K. I. 1994 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 8/1994).

1993

Vanris på dansk stilkeg. / Jensen, J. S. 1993 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 4/1993).
Provenienser af stilkeg og vintereg i Danmark. / Jensen, J. S. 1993 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 2/1993).
Stofkredsløb i sitkagran, rødgran og bøgebevoksninger i Danmark. / Pedersen, L. B. 1993 Forskningscentret for Skov & Landskab. (Forest & Landscape / Research; 1/1993).