Skov & Landskabs arbejdsrapporter

I Skov & Landskabs arbejdsrapporter beskriver vi resultater fra udredningsopgaver, arbejdsnotater, delresultater o.l. 

2008

Indsamling af hassel (Corylus avellana L.) i år 2000: fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Kjær, E. D., Proschowsky, G. F., Olrik, D. C. & Hansen, L. N. Københavns Universitet. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 54/2008).
Anlægsrapport - F413/FP294 dunbirk (Betula pubescens) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Christensen, T. B. & Jensen, V. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 13 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 52/2008). Download pdf
International forskningsstatus - udvikling i landsbyer og landdistrikter / Tanvig, H. W. Københavns Universitet. 87 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 47/2008). Download pdf
Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning / Guldager, S., Elkjær, J. R. & Kjøller, C. P. Københavns Universitet. (Arbejdsrapport / Skov og Landskab; 45/2008). Download pdf
Analyse af det bedst egnede eksisterende udstyr til brug for restaureringsopgaver på højmoser / Theilby, F. Københavns Universitet, 30 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 44/2008).  Download pdf
Flis og arbejdsmiljø / Skov, S., Schlünssen, V. & Sigsgaard, T. Københavns Universitet, 84 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 43/2008).  Download pdf
Indsamling af frø fra slåen (Prunus spinosa)i 2003 og 2004 - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 / Jensen, J. S. Københavns Universitet, 35 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 41/2008).
De danske skoves sundhedstilstand: resultat af overvågningen i 2006 / Thomsen, I.M. Københavns Universitet, 67 s.(Arbejdsrapporter / Skov & Landskab; 40/2008). Download pdf

 

2007

Park & natur: ved starten af ny kommunestruktur / Kring, K. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 108 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 38/2007). Download pdf

Dækrodsplantesystemets betydning for rodudvikling i eg og bøg: - konsekvenser for træernes stabilitet / Jørgensen, F. V., Andersen, L. & Jensen, J. S. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 48 s.(Arbejdsrapporter / Skov & Landskab; 37/2007).Download pdf

Alternativer til vejsalt som tømiddel i glatførebekæmpelsen: litteraturundersøgelse over miljøeffekter, med særligt henblik på jord og planter / Pedersen, L. B. & Ingerslev, M. Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 52 s. (Arbejdsrapport / Skov og Landskab; 36/2007). Download pdf

Brug og udbud af friluftsfaciliteter på Skov- og Naturstyrelsens arealer: en analyse på baggrund af tidligere undersøgelser / Gentin, S. & Jensen, F. S. Frederiksberg : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 93 s.(Arbejdsrapporter / Skov & Landskab; 35/2007). Download pdf

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 / Kaae, B. C. & Petersen, K. S. Skov & Landskab, Københavns Universitet, 137 s.(Arbejdsrapporter / Skov & Landskab; 19/2007). Download pdf

 

2006

Byens landskaber i børneperspektiv / Guldager, S. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 60 s. (Park- og Landskabsserien / Skov & Landskab; 39/2006). Download pdf

Nye spilleregler i dansk naturpolitik? / Boon, T. R. E., Lund, D. H. & Nathan, I. Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 101 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 34/2006). Download pdf

De danske skoves sundhedstilstand: Resultat af overvågningen i 2004 / Thomsen, I. M. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 33/2006). Download pdf

De danske skoves sundhedstilstand: Resultat af overvågningen i 2003 / Thomsen, I. M. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 32/2006). Download pdf

De danske skoves sundhedstilstand: Resultat af overvågningen i 2002 / Thomsen, I. M. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, (Arbejdsrapporter / Skov & Landskab; 31/2006). Download pdf

De danske skoves sundhedstilstand: Resultat af overvågningen i 2001 / Thomsen, I. M., Hansen, K. I. & Dalsgaard, M. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 30/2006). Download pdf

Skovtræforædlingens slægtsskabssystem: SFS-databasen: brugervejledning / Roulund, H. Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 81 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab 29/2006). Download pdf

Værdisætning af syv mulige nationalparker i Danmark / Jacobsen, J. B., Thorsen, B. J., Halfdan Boiesen, J., Anthon, S. & Tranberg, J. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 63 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 28/2006). Download pdf

Download bilag til rapport

Evaluering af træplantningsmetoder i Københavns Kommune / Bühler, O., Kristoffersen, P. & Larsen, S. U. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 55 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 27/2006). Download pdf

Undersøgelse af forskellige dækrodssystemer for bøg og eg ved udplantning i skov / Jensen, J. S. & Skibsted Jakobsen, H. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 45 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 25/2006). Download pdf

 

2005

Vegetationsudvikling og nitratudvaskning ved ændret arealanvendelse - eng, overdrev og skovrejsning i Drastrupprojektet 1998-2005. / Gundersen, Per ; Buttenschøn, Rita.

Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2005.52 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 24/2005). Download pdf

ESPON og NERP i Danmark: Dansk planlægning i et europæisk og nordisk perspektiv / Boje Groth, N. (red.), Andersen, E., Harbo, L. G., Herslund, L., Jørgensen, J., Nielsen, T. S., Smidt-Jensen, S. & Vesterager, J. P. 2005 København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 184 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 23/2005). Download pdf

ESPON 32: spatiale scenarier og orienteringer i relation til ESDP og cohesion politikken; 2. Interim rapport (2002-2004) / Nielsen, T. S. 2005 ESPON og NERP I Danmark: dansk planlægning i et europæisk og nordisk perspektiv. Groth, N. B. (red.). Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet s. 137-138. 2 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 23/2005).

ESPON 114: de spatiale virkninger af demografiske udviklingstræk og migration; udkast til endelig rapport / Nielsen, T. S. 2005 ESPON og NERP i Danmark: dansk planlægning i et europæisk og nordisk perspektiv. Groth, N. B. (red.). Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet s. 34-39. 6 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 23/2005).

ESPON 121: transport services og netværk / Nielsen, T. S. 2005 ESPON og NERP i Danmark: dansk planlægning i et europæisk og nordisk perspektiv. Groth, N. B. (red.). Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet s. 40-47. 8 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 23/2005).

ESPON 122: telekommunikation service og netværk; endelig rapport (2002-2004) / Nielsen, T. S. 2005 ESPON og NERP i Danmark: dansk planlægning i et europæisk og nordisk perskektiv. Groth, N. B. (red.). Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet s. 48-52. 5 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 23/2005).

ESPON 211: territorielle virkninger af EUs transport and TEN politikker; endelig rapport (2002-2004) / Nielsen, T. S. 2005 ESPON og NERP i Danmark: dansk planlægning i et europæisk og nordisk perspektiv. Groth, N. B. (red.). Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet s. 69-75. 7 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 23/2005).

Kommuners og pendlingsregioners sårbarhed over for outsourcing: en statistisk analyse med udgangspunkt i Herning, Randers og Nakskov / Cornett, A. P., Boje Groth, N. & Nielsen, B. 2005 Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, s. 1-81. 81 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 21/2005). Download pdf

Landskabskaraktermetoden - et kompendium / Hjorth Caspersen, O. & Nellemann, V. 2005 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 136 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 20/2005). Download pdf

Pesticidfri vejdrift - forsøg i nødspor på den sønderjyske motorvej / Kristoffersen, P. 2005 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 15 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 18/2005). Download pdf

Pesticidfri vejdrift - forsøg langs kantsten / Kristoffersen, P. & Larsen, S. U. 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 18 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 17/2005). Download pdf

Pesticidfri vejdrift - forsøg med cykelstikanter / Kristoffersen, P. & Larsen, S. U. 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 22 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 16/2005). Download pdf

Pesticidfri vejdrift - forsøg på hellearealer / Kristoffersen, P. & Larsen, S. U. 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 32 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 15/2005). Download pdf

Værdisætning af de danske lyngheder / Boiesen, J. H., Jacobsen, J. B., Thorsen, B. J., Strange, N. & Dubgaard, A. 2005 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 68 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 14/2005). Download pdf

Skærmstilling og underplantning af rødgran i Gludsted Plantage / Brunner, A., Sørensen, I. H. & Skovsgaard, J. P. 2005 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 71 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 13/2005). Download pdf

Vorsø Skov VI: Registrering af vedvegetation i skovene og udvalgte prøveflader på Vorsø 2002 / Dal, T. & Fabricius, P. 2005 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 65 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 12/2005). Download pdf

Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse / Brunner, A. & Petersen, F. R. 2005 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 99 s.(Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 11/2005). Download pdf

Kommunale udbud af grønne driftsopgaver 1997-2003 / Nuppenau, C., Lindholst, A. C. & Petersen, K. S. 2005 Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 12 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 10/2005). Download pdf

Effekten af statsskovenes overgang til naturnær drift på kulstofbinding i skovene / Brünner, A., Johannsen, V. K. & Vesterdal, L. 2005 København : Miljøstyrelsen. 70 s. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; 10/2005).

Forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede / Buttenschøn, R., Degn, H. J. & Jørgensen, S. 2005 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 64 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 9/2005). Download pdf

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland / Hansen-Møller, J. & Gentin, S. 2005 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 6/2005). Download pdf

 

2004

Struktur- og miljøtilpasning i lokale landbrugsområder: med særlig fokus på indsatsområder for drikkevandsudnyttelse. / Mouritsen AKM, Sørensen EM, Thaysen JN. 157 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 51/2004). Download pdf

Quality of wood fuels in Denmark: summary report / Kofman, P. & Gamborg, C. 2004 (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 45/2004).

Biomasse til energiformål: tilbageføring og bevaring af næringsstoffer i skovbrugssystemer - slutrapport / Callesen, I., Ingerslev, M., Stupak Møller, I. & Raulund-Rasmussen, K. 2004 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 53 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 8/2004). Download pdf

Recirkulering af aske i skov: tekniske, økonomiske og økologiske aspekter / Callesen, I., Skov, S. & Heding, N. 2004 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 52 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 7/2004). Download pdf

Data om friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning / Kaae, B. C., Kernel, P. & Nellemann, V. 2004 Hørsholm : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 113 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 5/2004). Download pdf

Æstetisk sansning og naturvidenskabelig naturforståelse: et eksplorativt eksperiment / Højring, K. 2004 Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 23 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 4/2004). Download pdf

Metroens effekt på ansattes transportadfærd. / Hartoft-Nielsen, Flemming. 2004 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 94 s.(Arbejdsrapporter / Skov & Landskab; 3/2004). Download pdf

Sekventiel udbringning af gødning til nordmannsgran juletræer / Pedersen, L. B., Christensen, C. J., Nielsen, A. O. & Krag, M. M. 2004 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 52 s.(Arbejdsrapporter / Skov & Landskab; 2/2004). Download pdf

Etablering af løvtræ på marginale landbrugsjorder. / Bentsen, N. S. ; Sørensen, M. A..

1-2004 udg. Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 2004. 40 s. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; 1/2004). Download pdf

 

2003

Skovenes mulige rolle i klimapolitikken: En scenarioanalyse af CO2-reduktionspotentiale / Anthon, S., Jacobsen, J. B. & Thorsen, B. J. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 59 s.(FSL arbejdsrapporter; 50). Download pdf

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker / Skov, S. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 63 s.(FSL arbejdsrapporter; 49).

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab / Kaae, B. C. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 48).  Download pdf

Metroens effekt på ansattes transportadfærd / Hartoft-Nielsen, P. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 214 s.(FSL arbejdsrapporter; 47).

Mekanisk renholdelse af skovkulturer / Bentsen, N. S. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 98 s.(FSL arbejdsrapporter; 46).  Download pdf

Holdninger og ønsker til Danmarks natur - Nordjylland og hele landet / Kaae, B. C. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 45).  Download pdf

Udredningsprojekt om turisme, naturforvaltning og lokalsamfund i Grønland / Kaae, B. C. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 44).Download pdf

Internationale skovejerundersøgelser: Litteraturgennemgang / Boon, T. R. E. 2003 Skov & Landskab, 34 s.(FSL arbejdsrapporter; 43). Download pdf

Stauder på kirkegårde / Thuesen, K. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 42). Download pdf

Lokalitetsbeskrivelser og jordbundsdata fra Skov- og Naturstyrelsens gødskningsprøveflader / Ingerslev, M. & Vejre, H. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 120 s.(FSL arbejdsrapporter; 41).

Nåleanalyser til vurdering af gødskningsbehovet i rødgranbevoksninger - databilag / Ingerslev, M., Callesen, I., Johannsen, V. K., Vejre, H. & Raulund-Rasmussen, K. 2003 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 40).

 

2002

AFFOREST - Afforestation managment in north-western Europe: - influence on nitrate leaching, groundwater recharge and carbon sequestration / Hansen, K. I. & Vesterdal, L. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 15 s.(FSL arbejdsrapporter; 37).

Værdisætning af statslig skovrejsning: En husprisundersøgelse / Anthon, S. & Thorsen, B. J. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 35).Download pdf

Afprøvning af metoder til pesticidfri ukrudtbekæmpelse ved pleje af græs på fodboldbaner og golfbaner / Fischer, J. & Larsen, S. U. 2002 Skov & Landskab, 198 s.(FSL arbejdsrapporter; 34). Download pdf

Demonstrationsanlæg vedrørende reduceret sprøjtning mod ukrudt samt kombinationer af herbicidanvendelse og andres renholdelsessystemer / Bentsen, N. S. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 16 s.(FSL arbejdsrapporter; 33). Download pdf'er

National Synthesis Report - Political issues on multifunctional forestry and rural development in Haderslev and Hvorslev municipalities, Denmark / Præstholm, S., Jensen, F. S. & Boon, T. R. E. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 76 s.(FSL arbejdsrapporter; 32).

Bynære landskabsområder: - forholdet mellem by og land / Rasmussen, B. M. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 30).  Download pdf

Evaluering og opsamling af planlægningen i Drastrup-pilotprojekt: - et eksempel på et projekt om grundvandsbeskyttelse og skovrejsning / Madsen, L. M., Sørensen, M. T., Jensen, O. F., Bransager, K. & Ramhøj, G. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 28).

Slutrapport for Grænser i landskabet / Nilsson, K. S. B. & Hels, T. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 29 s.(FSL arbejdsrapporter; 24).

Effekter af dækafgrøder på hegnsplantninger / Hels, T., Olrik, D. C., Norrie, J. E. & Laursen, A. B. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 29 s.(FSL arbejdsrapporter; 23).

Forsknings- og Videndatabase: Friluftsliv og turisme / Præstholm, S., Jensen, F. S. & Studnitz, L. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 40 s.(FSL arbejdsrapporter; 22).

Tilgængelighed for befolkningen i amter og kommuner i Danmark: Metodisk afrapportering og resultater / Skov-Petersen, H. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 50 s.(FSL arbejdsrapporter; 19).

En foreløbig opgørelse over Lindeforekomster i Danmark / Wicksell, U. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 122 s.(FSL arbejdsrapporter; 18).

Nekrose og hulhed under nordmannsgranknopper- fastlæggelse af skadestidspunkt: Afrapportering af pilotprojekt / Thomsen, I. M. 2002 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 12 s.(FSL arbejdsrapporter; 17).

 

2001

Attitudes and practices in relation to the landscape and forest in Haderslev and Hvorslev municiplaities, Denmark (Multifor) / Præstholm, S. & Jensen, F. S. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 76 s.(FSL arbejdsrapporter; 31).

Kortlægning af arbejdsmiljøproblemer ved arbejde med små maskiner inden for anlægsgartnerområdet / Kristoffersen, P. & Sørensen, C. B. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 54 s.(FSL arbejdsrapporter; 20).

Effekt af saltværn i hævet midterrabat: Fortsættelse og udvidelse af pilotundersøgelser vedr. påvirkningen af vejsalt på rabatterne på Nørre Alle'. / Pedersen, L. B., Randrup, T. B. & Harder, A. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 30 s.(FSL arbejdsrapporter; 16).

Sortimentsudfald ved fladefald i nåletræ / Nord-Larsen, T. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 18 s.(FSL arbejdsrapporter; 15).

Polske erfaringer i forbindelse med forskning i alternative juletræsarter / Hansen, O. K., Ravn, H. P. & Matkowski, A. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 16 s.(FSL arbejdsrapporter; 14).

Skovrejsning i kommunerne- spørgeskemaundersøgelse / Tvedt, T. S. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 53 s.(FSL arbejdsrapporter; 13).

Identificering af nordmannsgranprovenienser ved hjælp af molekylærgenetiske metoder- en indledende undersøgelse / Hansen, O. K. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 42 s.(FSL arbejdsrapporter; 12).

Rapport over tilsaltning af jord anvendt i midterrabat på Holte Stationsvej 1997-2001.: Vejsaltsprojektets fase 3, Vejsalts effekt på vejtræer og det omgivende miljø / Pedersen, L. B., Ingerslev, M., Randrup, T. B. & Harder, A. 2001 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 10 s.(FSL arbejdsrapporter; 11).

 

2000

Saltningsophør og trævitalitet III (1998-2000): Delprojekt under Vejsaltsprojektets fase 3 / Pedersen, L. B., Ingerslev, M., Randrup, T. B. & Harder, A. 2000 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 23 s.(FSL arbejdsrapporter; 10).

Vejsaltsspredning til vejbelægninger. Effekt af beskyttelsestype og vejafstand II (1997/00): Delprojekt under Vejsaltprojektets fase 3, Vejsalt, træer og buske / Pedersen, L. B., Randrup, T. B., Ingerslev, M. & Harder, A. 2000 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 24 s.(FSL arbejdsrapporter; 9).

Vejsalt og beskyttelsesforanstaltninger II (1977/00): Delprojekt under Vejsaltprojektets fase 3, Vejsalt, træer og buske / Pedersen, L. B., Ingerslev, M., Randrup, T. B. & Harder, A. 2000 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 38 s.(FSL arbejdsrapporter; 8).

Demonstrations- og udviklingsprogram vedrørende produktion og anvendelse af energiafgrøder (1997-2000).: Demonstration og udvikling af skovrejsningskulturer med særligt henblik på produktion af energitræ / Persson, H. S. 2000 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 12 s.(FSL arbejdsrapporter; 7).

Naturlig foryngelse af nåleblandskov på midtjydsk hedeflade / Skovsgaard, J. P., Emborg, J., Sørensen, I. H., Lauritsen, D. & Callesen, I. 2000 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 74 s.(FSL arbejdsrapporter; 6).

Planlægning og forvaltning af friarealer i byøkologisk perspektiv: - et pilotstudie i Ballerup og Køge Kommuner / Christiansen, U., Guldager, S. & Nuppenau, C. 2000 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 125 s.(FSL arbejdsrapporter; 5).

Arealanvendelse til transportformål i Danmark / Hvidberg, M. & Studnitz, L. 2000 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 46 s.(FSL arbejdsrapporter; 4).

 

1999

Afprøvning af metoder til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse ved pleje af græs på foldboldbaner / Larsen, S. U. 1999 Forskningscentret for Skov & Landskab, (FSL arbejdsrapporter; 27).

FSL's stormfaldsberedskab: - januar 1999 / Bøllehuus, N. E. 1999 Forskningscentret for Skov & Landskab, 20 s.(FSL arbejdsrapporter; 21).

Integreret og miljøvenlig produktion af juletræer (nordmannsgran) på agerjord / Rubow, T., Friis, E. & Keller, B. 1999 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 40 s.(FSL arbejdsrapporter; 3).

Gødsknings påvirkning af nordmannsgrans modtagelighed overfor skadedyr / Kirkeby-Thomsen, A., Christensen, C. J. & Thorbek, P. 1999 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 24 s.(FSL arbejdsrapporter; 2).

Skovrejsning og vedvarende græsarealer - Drastrup-projektet / Per Gundersen (red.), Peter Matthesen, Rita M. Buttenschøn, Frank Søndergård Jensen, Torben Riis-Nielsen, Ingeborg Callesen, Lars Vesterdal og Gitte Ramhøj, 1999 / Forskningscentret for Skov & Landskab, 77 s.

 

1998

Vildtplantning: - Evaluering af Vildtplantningsordningen 1986-1997 / Norrie, J. E., Jensen, J. S. & Laursen, A. B. 1998 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 120 s.(FSL arbejdsrapporter; 26).

Use of income, and financial behaviour on Danish agricultural firms / Rasmussen, S. 1998 København : [Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Økonomi, Skov og Landskab]. 32 s. (Arbejdsrapport / Bæredygtige strategier i landbruget; No. 17).

Kerneråd i nåletræ. Status og foreløbige analyser for træartsserien med nåletræ 29 år efter plantning.: Bevoksningspleje og træproduktionsundersøgelser. Arbejdsnotat nr. 1 / Jørgensen, B. B., Thormann, A. & Thomsen, I. M. 1998 Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, (FSL arbejdsrapporter; 1).

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. / Juul, J. O. ; Bjerregaard, S. ; Dam, T.. København : Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, 1998. 104 s. Download pdf

 

1997

Byens brugere og bymiljøet: - Dokumentation af en spørgeundersøgelse i Sønderborg / Hvidtfeldt, H. 1997 Skov & Landskab, Københavns Universitet, 183 s.(FSL arbejdsrapporter; 25).