Om Skov & Landskab

Skov & Landskab er et nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning inden for skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign. Vi udfører bl.a. forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening, især for Miljø- og Fødevareministeriet og kommunerne.

Centret er et forpligtende samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet.

Centerleder er Vivian Kvist Johannsen