Rådgivende udvalg ved Skov & Landskab

Skov & Landskab har tre rådgivende udvalg, der vejleder os om brugernes behov for forskning og udvikling, rådgivning, formidling og efteruddannelse. Medlemmerne kommer fra virksomheder, organisationer og myndigheder inden for det pågældende fagområde. De har en dobbeltfunktion som sparringspartnere indadtil og ’ambassadører’ for Skov & Landskab udadtil.