Skov & Landskabs strategier

Strategien for Skov & Landskab indgår som en del af strategierne for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), der samarbejder om centret:

Centerbestyrelsen gennemgår strategien en gang om året for at sikre, at den stadig er aktuel. Desuden udarbejdes delstrategier for arbejdsområder, som har særlig prioritet. Hvert år fastlægges en række udviklingsmål, som er en vigtig del af rammen for arbejdet i Skov & Landskab.